Obchodní podmínky

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuji společnosti FTINVEST, v.o.s., se sídlem Piletická 486/19, 503 41 Hradec Králové, IČ 28846508, DIČ 28846508, a třetím osobám. Třetí osoba je jakýkoliv subjekt odlišný od FTINVEST, v.o.s. Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta.

Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost FTINVEST, v.o.s. je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby a že je po společnost FTINVEST, v.o.s. oprávněna předat osobní údaje klienta jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností FTINVEST, v.o.s.

Společnost FTINVEST, v.o.s. si vyhrazuje právo použít osobní data a údaje klientů společnosti FTINVEST, v.o.s. s cílem zasílání informací o novinkách a nových službách společnosti FTINVEST, v.o.s. Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti FTINVEST, v.o.s., ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.